25 jaar VACO lid

Onder het motto “het schept een band” wordt een 25 jarige relatie met onze branchevereniging en haar leden “tegen het licht” gehouden. De invloed van fabrikanten en mega groothandelsbedrijven op de supply chain is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. De bandenspecialist focust zich met autoservice op de particuliere markt. In het B2B segment wordt een rol als service supplier onvermijdelijk.

Recamax heeft de bakens verzet. De groothandel is vanaf 2013 getransformeerd tot productiebedrijf en technisch dienstverlener. Polyfill injecteren van luchtbanden is vandaag de hoofdactiviteit. De handelsactiviteiten beperken zich tot aanvullende producten.